ciasteczko ikona

Cenimy Twoją prywatność

logo

Cookies pozwalają nam zmieniać tę stronę dla Ciebie, czyli spersonalizować ją. Możemy też ulepszać nasze kampanie reklamowe i mniej irytować Cię nietrafionymi reklamami.

Jeśli chcesz zezwolić tylko na wybrane cookies, kliknij “Ustawienia zaawansowane”. Twoja zgoda musi dotyczyć minimum, potrzebnego do poprawnego działania strony. Natomiast kliknięcie “Akceptuję i przechodzę do serwisu“ pozwala nam na umieszczenie ciasteczek w Twojej przeglądarce i na przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę. Aby to zrobić przejdź do “Zarządzaj plikami cookies“.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tabelaofert.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cele przetwarzania danych osobowych, okresy przechowywania opisane są wPolityce Prywatności.

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
ZAAKCEPTUJ WYBRANE
ODMOWA
ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
Tabelaofert.pl
Twoje oferty
0
0

Działka na sprzedaż 2 553,00 m², oferta nr LER-GS-2766

1 342 000

Lublin, Rury, Powstania Styczniowego

1 342 000
Działka 2 553,00 m², oferta nr , LER-GS-2766, Lublin, Rury, Rury, Powstania Styczniowego
Galeria
20
LER-GS-2766 - zdjęcie nr 0
LER-GS-2766 - zdjęcie nr 1
LER-GS-2766 - zdjęcie nr 2
LER-GS-2766 - zdjęcie nr 3
LER-GS-2766 - zdjęcie nr 4
LER-GS-2766 - zdjęcie nr 5
20
Powierzchnia:
2 553,00 m²
Cena za m²:
526 zł

Opis i szczegóły oferty

Numer oferty
LER-GS-2766
Rodzaj działki
inwestycyjna
Szerokość działki
40,00 m
Media
prąd
Data dodania
2024-03-06
Data aktualizacji
2024-04-08
Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę interesującej działki budowlanej zlokalizowanej w kameralnym zakątku Lublina, (dzielnica Rury) . Nieruchomość o powierzchni 2553 mkw , położona jest w trzeciej linii zabudowy od ul. Powstania Styczniowego . Dojazd do nieruchomości jest częściowo utwardzoną drogą i należącą do miasta. Natomiast do samej działki prowadzi droga wewnętrzna, do której udziały nabywają Państwo w cenie nieruchomości.

Usytuowanie nieruchomości na lekkim wzniesieniu , daje możliwość realizacji wyjątkowej przestrzeni do odpoczynku i relaksu oraz budowę domu na wzniesieniu z pięknym widokiem. Otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne, nieuciążliwe usługi oraz tereny zielone . Prezentowany grunt to również doskonała inwestycja na przyszłość, bowiem istnieje możliwość podziału nieruchomości na dwie mniejsze działki .

W obrębie 1 km znajdziecie Państwo takie punkty użyteczności publicznej jak: przedszkole, plac zabaw, szkołę podstawową, sklep spożywczy, przystanek MPK, szkołę językową, oraz klinikę weterynaryjną. Dojazd do centrum Lublina nie zajmie Państwu więcej niż 8 minut.

Dostępne media:

woda (projektowany wodociąg przy działce)
kanalizacja (miejska do 100 m)
gaz (z sieci miejskiej przy działce)
prąd (w drodze przy działce)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka została przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną (2 MN) , gdzie:
1. Ustala się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. Dopuszcza się lokalizację funkcji usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej,
3. Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych:
b) minimalnie 300 m2 w zabudowie szeregowej,
c) minimalnie 600 m2 w zabudowie bliźniaczej,
d) minimalnie 900 m2 w zabudowie wolnostojącej;
e) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska - zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) w przypadku identyfikacji gatunku chronionego należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;
c) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, odprowadzenie ścieków komunalnych oraz zaopatrzenie w ciepło zgodnie z ust. 10;
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) typ zabudowy: nie ustala się;
b) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
c) intensywność zabudowy: nie mniej niż 0,1,
d) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 40%, dla terenu 11MN minimalnie 25%, zrealizowane w formie zieleni zakomponowanej (zieleni wysokiej, niskiej);
e) wysokość zabudowy: maksymalnie 10,0 m, dla budynku gospodarczo - garażowego maksymalnie 5,0 m;
f) poziom posadowienia parteru: nie ustala się,
g) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
h) kształt dachu: stromy o spadku od 0o do 40o
i) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów;:
j) nakazuje się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej /ZT/ w ramach funkcji podstawowej wyznaczonej na rysunku planu w formie zieleni urządzonej, przy możliwie jak największym zachowaniu zieleni istniejącej,
k) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu w dotychczasowych parametrach,
l) dopuszcza się lokalizację w zabudowie mieszkaniowej usług nieuciążliwych maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej budynku,
m) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) przez teren oznaczony symbolem 1MN, 2MN przebiega oznaczona graficznie na rysunku planu strefa ochronna linii napowietrznej 110kV o szerokości 40 m (wyznaczona w granicach 20 m od osi linii);
b) w strefie ochronnej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110kV oznaczonej graficznie na rysunku planu, do czasu przebudowy, likwidacji lub skablowania nie należy: lokalizować nowych budynków przeznaczonych na pobyt stały ludzi, sadzić drzew oraz roślinności wysokiej, lokalizować budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, wprowadzać stref zagrożonych wybuchem.
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) podstawowa obsługa komunikacyjna terenu 2MN - od terenu drogi publicznej oznaczonej na planie symbolem 1KDD - bezpośrednio oraz poprzez ciąg pieszo - jezdny oznaczony symbolem 3KX1 oraz ulicy Poligonowej zlokalizowanej poza granicami planu,
b) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie układu zasilającego i przesyłowego lub indywidualnych źródeł energii elektrycznej (z zastrzeżeniem § 27 ust. 3), zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
d) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego po wymaganej rozbudowie w oparciu o sieć Ø300 w ul. Aleksandra Zelwerowicza i Ø180 w ul. Poligonowej,
e) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia po wymaganej rozbudowie w oparciu o sieć Ø160 w ul. Aleksandra Zelwerowicza,
f) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła (z zastrzeżeniem § 27 ust.3 zgodnie z przepisami odrębnymi lub miejskich sieci ciepłowniczych po rozbudowie w obszarze objętym opracowaniem,
g) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej po wymaganej rozbudowie w oparciu o kolektor Ø0,4 usytuowany w dolinie po południowej stronie ul. Aleksandra Zelwerowicza,
h) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
ustala się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do miejskich sieci kanalizacji deszczowej po wymaganej rozbudowie w oparciu o kanały deszczowe Ø0,6, Ø0,5, Ø0,4 w ul. Aleksandra Zelwerowicza z uwzględnieniem miejscowej retencji oraz własnych systemów zagospodarowania wód opadowych; z pozostałych terenów powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
i) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na podstawie przepisów odrębnych,
j) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub prezentację gruntu, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zapraszam również do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail:
Zapytaj o ofertę


Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Skontaktuj się z oferentem

Alternatywne Biuro Nieruchomości Sp. z o.o.
Zapytaj o ofertę
Zadzwoń
Zapytaj o ofertę