Działka na sprzedaż 615,00 m², oferta nr A-D540156

Działka z oferty Art-Dom Grażyna Kozłowska

1 800 000 zł

Warszawa, Targówek, Zacisze

Powierzchnia:
615,00 m²
Cena za m²:
2 927 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" Zapytaj o ofertę wykończenia redNet Dom >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Szerokość działki
20,00 m
Długość działki
28,00 m
Rodzaj działki
budowlana
Dojazd
asfalt
Numer oferty
A-D540156
Data dodania
2022-12-19
Data aktualizacji
2023-03-19

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Działka Mieszkaniowa na Zaciszu -615m2

Zapraszam do zapoznania się z ofertą działki niezabudowanej na Zaciszu o nieregularnym kształcie  w cichej, spokojnej okolicy, 
Działka zlokalizowana między ul. Codzienną a Blokową blisko nowo wybudowanej stacji metra Zacisze - 5 minut pieszo do stacji metra

Plan zagospodarowania 
1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek,na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących i bliźniaczych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także odrębne budynki dla usług towarzyszących.
2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.
3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne.
4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek:
a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę:
- dla segmentu w zabudowie bliźniaczej - 350 m2
- dla jednego budynku wolnostojącego - 450 m2
b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w § 11;
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m,
b) ustala się obowiązek realizacji dachu spadzistego,
c) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych,
d) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne;
3) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garażowych, przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaży) - 50 m2
4) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9;
5) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;
6) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek: - o powierzchni 600 - 800 m2- 35%,
7) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo zabudowywanych:
- o powierzchni 600 - 800 m2 - 50%,
5. Teren jednostki MNK 43, MNK 44, MNK 45, MNK 46, MNK 47, MNK 48, MNK 49, MNK 50 i MNK 51 położony jest w ustalonej planem strefie archeologicznej, o jakiej mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, w związku z czym obowiązują na tym terenie ustalenia zawarte w § 10 ust. 2 pkt 2.tzn :
2) na terenie w zasięgu strefy archeologicznej ustala się:
a) obowiązek przeprowadzenia - na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej finansować roboty budowlane kubaturowe, liniowe lub drogowe - badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji,
b) przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie.

Media
Media
pokaż/schowaj

gaz, kanalizacja, prąd, woda

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Aleksandra Kozłowska - Art-Dom Grażyna Kozłowska
Więcej informacji:
ul. Targowa 15 lok. 60a
03-727 Warszawa

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę