zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 59 076,00 m², Jaworzno

Oferta bezpośrednia

3 254 400 zł

59 076,00 m² budowlana


  • Dane oferty

Cena całości

Cena całości 3 254 400 zł
Cena za m² 55 zł

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 59 076,00 m²
Rodzaj działki budowlana
Data dodania 2019-06-17

Opis oferty Opis oferty

7 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 3833/566 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położonej przy ul. Rozwojowej w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 3833/566 o pow. 59.076 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położona przy ul. Rozwojowej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00030902/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej działki przeprowadzony został 20 marca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Opis nieruchomości: działka gruntowa niezabudowana, zlokalizowana na terenach inwestycyjnych Parku Przemysłowo-Technologicznego, w dzielnicy Jeleń, przy ul. Rozwojowej. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od granicy administracyjnej z województwem małopolskim. Działka o kształcie nieregularnym, złożonym i dużej powierzchni. Cechy geometryczne i powierzchnia działki umożliwiają racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską, wysoką i zakrzewiony. Teren działki wymaga prac makroniwelacyjnych. Od strony południowej znajdują się tereny leśne, potok Byczynka, a w dalszej odległości zabudowa jednorodzinna osiedla Dąb. Ponadto w sąsiedztwie działki

znajdują się pozostałe tereny inwestycyjne. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowią sieci: elektryczna (napowietrzna), wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, gazowa. Przez działkę przebiega gazociąg. Na terenie działki zlokalizowane są dwa rowy wodne do cieku Byczynka.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów: przebiegający przez działkę rów zarządzany przez MZDiM, pełni funkcję odwadniająco-melioracyjną. Nie może zostać zlikwidowany ani częściowo zasypany. Przyszły właściciel zobowiązany będzie utrzymywać rów.

Biuro ds. Geologii: działka jest częściowo zlokalizowana w zasięgu obszarów powodziowych, jednak w związku z trwającą aktualnie suszą hydrologiczną, w ostatnich latach nie zarejestrowano w tym obszarze podwyższonych stanów cieków. W przypadku planowania zabudowy, należy dokonać rozpoznania aktualnych warunków gruntowo-wodnych na potrzeby dostosowania lokalizacji zabudowy i rozwiązań konstrukcyjnych do możliwych podtopień, w wypadku wystąpienia ekstremalnych stanów wód.Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem innych zobowiązań. Z dniem 21 grudnia 2018 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

4PU - Tereny produkcyjno-usługowe.

1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 1PU-4PU – przeznaczenie podstawowe wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów, obejmuje:

1) Usługi produkcyjne oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

2) Usługi, z wykluczeniem usług oświaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia oraz opieki socjalnej i społecznej, w tym usług związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży, które są konfliktowe w stosunku do funkcji produkcyjnych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów 1PU-4PU:

1) Maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 1,0;

2) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 60%;

3) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 15%;

4) Maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla budynków - 4 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 16m,

b) dla pozostałych obiektów – nie wyżej niż 30m, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) Dla terenu 1PU dopuszcza się sytuowanie obiektów wysokościowych, słupów i masztów, na potrzeby napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, o wysokości nie większej niż 80m (…).

Oznaczenia graficzne rysunku planu: nieprzekraczalne linie zabudowy, obszary wskazane do ustanowienia filarów ochronnych w złożu kopaliny, granice zasięgu złóż węgla kamiennego ”Dąb”.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).Cena wywoławcza nieruchomości: 3.254.400,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki. Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Termin i miejsce przetargu: 7 sierpnia 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.Wadium w wysokości 488.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 31 lipca 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 3833/566 w obr. geod. Jeleń”.

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o przetargu:

http://bip.jaworzno.pl/a,35010,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-gmin.html

* * *

Informacje dot. oferty inwestycyjnej Miasta Jaworzna można uzyskać w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie

nr tel. 32 61 81 713

e-mail: Zapytaj o Ofertę

www.invest-in-jaworzno.pl

facebook.com/InvestInJaworzno/Kontakt:
Urząd Miasta Jaworzno
tel: 32 61 81 624
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Oferta Bezpośrednia
Urząd Miasta Jaworzno
telefon:
pokaż numer telefonu

Podobne oferty

Jaworzno

3 254 400 zł

59 076,00 m² budowlana
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Tabelaofert.pl na Facebooku
Promocje i Premiery Mieszkaniowe Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy
Subskrybuje już 16 528 osób
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.